This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

You get free shipping if you shop for a minimum of NOK 500, enter " free shipping " in the discount field at checkout.

*free shipping does not apply to international customers.

Wishing everyone who visits the site a really good week.

Lip balms are in stock and have a fixed discount, buy at least 4 and you get a 15% discount . (the discount is automatic)

**These 2 discounts cannot be combined with each other**

Refund policy

I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover,dersom du vil angre på kjøpet,returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettsskjema (som lå vedlagt i- forsendelsen),du vil da få tilbakeført det du har betalt,kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet,dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med Bodytime's informasjon når skjemaet mottas,angreretten gjelder ved forbrukerkjøp,salg til foretak innbefattes ikke.
DIBS - Payments made easy

You get free shipping if you shop for a minimum of NOK 500, enter "free shipping" in the discount field at checkout.

Cart

No more products available for purchase